Sala de Premsa

Els dossiers i les notes de premsa de la Fundació Horta Sud.

Gener 2022

Febrer 2022

Març 2022

Abril 2022

Maig 2022

Juny 2022

Juliol 2022

Setembre 2022

Octubre 2022

Novembre 2022

Desembre 2022

Gener 2021

Febrer 2021

Març 2021

Abril 2021

Maig 2021

Juny 2021

Juliol 2021

Setembre 2021

Octubre 2021

Novembre 2021

Desembre 2021

Gener 2020

Febrer 2020

Març 2020

Abril 2020

Maig 2020

Juny 2020

Juliol 2020

Setembre 2020

Octubre 2020

Novembre 2020

Desembre 2020

Gener 2019

Febrer 2019

Març 2019

Abril 2019

Maig 2019

Juny 2019

Setembre 2019

Octubre 2019

Novembre 2019

Desembre 2019

Departament de Comunicació

A. Electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Telèfon de contacte: 661 69 34 78

Presència a les xarxes socials

Twitter: @fhortasud
Facebook: @fundaciohortasud
YouTube: FundacióHortaSud
Instagram: fundaciohortasud
LinkedIn: Fundació Horta Sud