Sala de Premsa

Els dossiers i les notes de premsa de la Fundació Horta Sud.

Departament de Comunicació

A. Electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Telèfon de contacte: 961 553 227

Presència a les xarxes socials

Twitter: @fhortasud
Facebook: @fundaciohortasud
YouTube: FundacióHortaSud
Instagram: fundaciohortasud
LinkedIn: Fundació Horta Sud