Accesibilitat

La web de la Fundació Horta Sud ha sigut dissenyada perquè siga accessible a totes les persones.

Què és l’Accessibilitat Web? 

Una pàgina web accessible és aquella en la qual totes les persones poden accedir en igualtat de condicions als continguts. L’Accessibilitat Web persegueix que una pàgina web siga utilitzable pel màxim nombre de persones, sense tenir en consideració els seus coneixements o capacitats personals i/o físiques i independentment de les característiques tècniques de l’equip utilitzat per a accedir a la web.

La necessitat que Internet siga universal i accessible per qualsevol persona està present des del principi del seu recorregut, ja que era un requisit contemplat en el seu disseny pel seu creador Tim Berners-Lee: “The power of the Web is in its universality. Access by everyone, regardless of disability, is an essential aspect” (El poder de la Web està en la seua universalitat. L’accés per qualsevol persona, independentment de la discapacitat que presente, és un aspecte essencial).

Pautes d’Accessibilitat

La web de la Fundació Horta Sud ha sigut dissenyada perquè siga accessible per a totes les persones, d’acord amb les directrius d’accessibilitat del consorci internacional W3C. Seguim treballant per a millorar l’accessibilitat de la pàgina íntegrament, de manera que incloga totes les seues seccions i continguts.

1. Imatges

Les imatges compten amb un text alternatiu adequat que descriu cada imatge. L’objectiu és oferir una alternativa textual per a tots aquells continguts gràfics que no són text.

2. Encapçalats i taules de dades

Els encapçalats de les taules presents en la web estan ben descrits perquè les persones que facen ús dels lectors de pantalles puguen entendre i navegar les taules de dades.

3. Formularis

Els formularis incorporen l’etiqueta correcta per a cadascun dels camps que han de ser completats. D’aquesta manera els usuaris poden identificar sense problemes on han d’inserir la informació.

4. Enllaços

S’ha intentat evitar, sempre que ha sigut possible, els enllaços a funcions JavaScript. De la mateixa manera, s’ha evitat que els enllaços interns s’òbriguen en una nova finestra.

5. Navegadors

La pàgina de la Fundació Horta Sud està preparada per a una correcta visualització en cas que l’usuari accedisca al portal a través d’un navegador que no suporte CSS. D’aquesta forma, no és necessari disposar de cap tecnologia especial per a la correcta visualització i navegació.

6. Grandària del text

Mitjançant la modificació del zoom del navegador, es pot augmentar o disminuir el text en funció de les necessitats de visualització de l’usuari. Aquest canvi en la grandària del text es realitzarà sense alterar la correcta disposició i visualització dels continguts.