Calendari Fiscal 2024 per a Associacions

Les dates clau i els impostos que les associacions i entitats sense ànim de lucre heu de tindre en compte en 2024

Calendari Fiscal Associacions

Calendari Fiscal 2024

Un útil pràctic al servei del teixit associatiu

El Calendari Fiscal per a Associacions recull les dates clau i els tipus d’impostos que les associacions i entitats sense ànim de lucre heu de recordar per al compliment de les vostres obligacions fiscals al llarg de l’any 2024.

En cada mes trobareu els impostos que cal tindre en compte, ja siguen pagaments o declaracions a títol informatiu, els terminis de venciment i els models que cal emplenar. També s’explica breument en què consisteix cada impost.

Hi ha unes dates comunes per a totes les associacions per a la presentació de declaracions fiscals.

El Calendari Fiscal per a Associacions per mesos

GENER

IRPF 4t TRIMESTRE

Pagament | Retencions d’IRPF practicades a empleats, professionals i col·laboradors, entre altres (no inclou lloguer).
Model 111
> Termini: 22 gener / Domiciliació: 17 gener

IRPF RESUM ANUAL

Declaració Informativa | Declaració informativa de totes les retencions fetes a empleats, professionals i col·laboradors durant l’exercici anterior.
Model 190
> Termini: 31 gener

RETENCIONS ARRENDAMENT 4t TRIMESTRE

Pagament | Sols per a inquilins: retencions d’IRPF de les factures del lloguer.
Model 115
> Termini: 22 gener / Domiciliació: 17 gener

RETENCIONS ARRENDAMENT RESUM ANUAL

Declaració Informativa | Declaració informativa de totes les retencions d’IRPF que ens han fet en les factures de lloguer (si tenen retenció d’IRPF).
Model 180
> Termini: 31 gener

IVA 4t TRIMESTRE

Pagament | Totalitat de l’IVA recaudat en les factures emeses, a més de l’IVA que hem pagat en factures rebudes directament vinculades a activitats econòmiques no exemptes d’IVA.
Model 303 
> Termini: 30 gener / Domiciliació: 25 gener

IVA RESUM ANUAL

Declaració Informativa | Declaració informativa anual de l’exercici anterior de tot l’IVA repercutit en les factures emeses, i tot l’IVA suportat en activitats econòmiques no exemptes d’IVA.
Model 390
> Termini: 30 gener

DECLARACIÓ ANUAL DE DONACIONS

Declaració Informativa | Declaració informativa anual de totes les donacions, donatius i aportacions rebudes en l’entitat i que donen dret a deducció en l’Impost sobre Societats.
Model 182
> Termini: 31 gener

FEBRER

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Declaració Informativa | Declaració informativa anual de l’exercici anterior del total econòmic d’operacions amb proveïdors i/o clients i les subvencions públiques rebudes amb una suma total superior a 3005,06€ en tot l’any.
Model 347
> Termini: 29 febrer

ABRIL

IRPF 1r TRIMESTRE

Pagament | Retencions d’IRPF practicades a empleats, professionals i col·laboradors, entre altres (no inclou lloguer).
Model 111 
> Termini: 22 abril / Domiciliació: 17 abril

RETENCIONS ARRENDAMENT 1r TRIMESTRE

Pagament | Sols per a inquilins: retencions d’IRPF de les factures del lloguer.
Model 115
> Termini: 22 abril / Domiciliació: 17 abril

IVA 1r TRIMESTRE

Pagament | Totalitat de l’IVA recaudat en les factures emeses, a més de l’IVA que hem pagat en factures rebudes directament vinculades a activitats econòmiques no
exemptes d’IVA.
Model 303
> Termini: 22 abril / Domiciliació: 17 abril

IMPOST SOBRE SOCIETATS 1r PERIODE

Pagament | Pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats si la declaració presentada en l’exercici anterior ha eixit amb quota tributària positiva.
Model 202
> Termini: 22 abril / Domiciliació: 17 abril

JUNY

APROVACIÓ DE COMPTES DE L’EXERCICI ANTERIOR I DEL BALANÇ

Data límit d’aprovació de comptes de l’exercici anterior i del balanç.
ATENCIÓ: L’aprovació de comptes de l’exercici anterior i del balanç es realitza sis mesos des del tancament de l’exercici econòmic, per exemple si finalitza el 31 de desembre, la data límit seria efectivament el 30 de juny.  Però, per exemple, Falles, AMPA’s o Clubs Esportius solen tindre altre tancament econòmic i seria comptar sis mesos des del tancament.
> Termini: 30 juny

JULIOL

IRPF 2n TRIMESTRE

Pagament | Retencions d’IRPF practicades a empleats, professionals i col·laboradors, entre altres (no inclou lloguer).
Model 111 
> Termini: 22 juliol / Domiciliació: 17 juliol

RETENCIONS ARRENDAMENT 2n TRIMESTRE

Pagament | Sols per a inquilins: retencions d’IRPF de les factures del lloguer.
Model 115
> Termini: 22 juliol / Domiciliació: 17 juliol

IVA 2n TRIMESTRE

Pagament | Totalitat de l’IVA recaudat en les factures emeses, a més de l’IVA que hem pagat en factures rebudes directament vinculades a activitats econòmiques no
exemptes d’IVA.
Model 303
> Termini: 22 juliol / Domiciliació: 17 juliol

DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pagament | Declaració anual de l’Impost sobre Societats aplicat al benefici de l’exercici anterior.
Model 200
> Termini: 25 juliol (o 25 dies després de 6 mesos del tancament de l’exercici)
> Domiciliació: 20 juliol (o 25 dies després de 6 mesos del tancament de l’exercici)

OCTUBRE

IRPF 3r TRIMESTRE

Pagament | Retencions d’IRPF practicades a empleats, professionals i col·laboradors, entre altres (no inclou lloguer).
Model 111 
> Termini: 21 octubre / Domiciliació: 16 octubre

RETENCIONS ARRENDAMENT 3r TRIMESTRE

Pagament | Sols per a inquilins: retencions d’IRPF de les factures del lloguer.
Model 115
> Termini: 21 octubre / Domiciliació: 16 octubre

IVA 3r TRIMESTRE

Pagament | Totalitat de l’IVA recaudat en les factures emeses, a més de l’IVA que hem pagat en factures rebudes directament vinculades a activitats econòmiques no
exemptes d’IVA.
Model 303
> Termini: 21 octubre / Domiciliació: 16 octubre

IMPOST SOBRE SOCIETATS 2n PERIODE

Pagament | Pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats si la declaració presentada en l’exercici anterior ha eixit amb quota tributària positiva.
Model 202
> Termini: 21 octubre / Domiciliació: 16 octubre

DESEMBRE

IMPOST SOBRE SOCIETATS 3r PERIODE

Pagament | Pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats si la declaració presentada en l’exercici anterior ha eixit amb quota tributària positiva.
Model 202
> Termini: 20 desembre / Domiciliació: 15 desembre