Transparència

La Fundació Horta Sud integra activament la transparència en el seu quefer quotidià. Quan facilitem la comunicació i l’obtenció de la informació, la transparència millora i potencia la participació.

Política de transparència

La Fundació Horta Sud, en compliment de la Llei 2/2015 de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 19/2013 de Transparència, i d’acord a la seua voluntat d’enfortiment del teixit associatiu, transparència i compliment de la legalitat, fa pública en aquesta web la informació relativa a la seua activitat.

En la presentació de La Fundació podeu trobar més informació sobre nosaltres.

Qui som, que fem, perqué ho fem, com ho fem / Història / Equip tècnic / Col·laboracions / Transparència /
Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March

Pla d’Actuació

Els Plans d’Actuació anuals són un element clau i imprescindible per a poder fer previsions sobre quines accions es duran a terme en el transcurs de l’any, així com els recursos que seran necessaris per a poder-les executar de forma correcta.

Aquests plans, doncs, defineixen els objectius i les activitats previstes per al següent exercici. La seua elaboració per part del Patronat i l’aprovació per part del Protectorat en els darrers tres mesos de l’any és és obligatòria legalment, d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/2002, de Fundacions.

Balanç, pèrdues i guanys i comptes anuals

El balanç de situació permet visualitzar de forma clara tot l’actiu i el patrimoni net i passiu d’una entitat, mentre que a través del balanç de pèrdues i guanys es poden veure de forma detallada les operacions continuades i les operacions interrumpudes. D’aquesta forma, aquests dos balanços permeten veure de forma clara l’acció de l’entitat.

Memòria anual

La memòria anual permet veure l’activitat desenvolupada per la Fundació Horta Sud durant l’any natural en tots els camps d’actuació. Podeu trobar les memòries més antigues a la biblioteca en línia de la Fundació.

Convenis i subvencions

A la Fundació Horta Sud dissenyem polítiques d’educació en la participació i donem eines per a l’empoderament associatiu. Treballem amb els equips tècnics dels diferents municipis de forma coordinada per a compartir informació, metodologies de treball, programes i coneixements.

La Fundació Horta Sud col·labora en xarxa per a crear sinergies, compartir experiències i ampliar coneixements amb els Ajuntaments. A continuació podeu consultar els convenis signats i les subvencions públiques rebudes en els últims anys destinades al enfortiment del teixit associatiu. Aquesta informació s’actualitza periòdicament.

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2023


Ajuntament d’Aldaia: 5.250 € (Escola d’Associacions Aldaia 2023)
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 € (Escola d’Associacions Alfafar 2023)

Ajuntament d’Altea: 3.852 € (Escola d’Associacions Altea 2023)
Ajuntament de Mislata: 3.500 € (Escola d’Associacions Mislata 2023)
Ajuntament de Paiporta: 4.000 € (Escola d’Associacions Paiporta 2023)Ajuntament de Picanya: 1.000 € (Escola d’Associacions Picanya 2023)Ajuntament de Quart de Poblet: 6.000 € (Escola d’Associacions Quart de Poblet 2023)
Ajuntament de Sedaví: 2.000 € (Escola d’Associacions Sedaví 2023)
Ajuntament de Torrent: 10.000 € (Escola d’Associacions Torrent 2023)
Diputació de València: 7.000 € (Escola d’Associacions 2023)
Diputació de València: 18.000 € (Llibre 50 anys Fundació Horta Sud)
GVA – Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 27.000 € (“Escola d’Associacions 2023”)
GVA – Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport): 3.169,10 € (Llibre MIrades Associatives)
GVA – Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: 15.000 € (Responsabilitat Social Comunitària)
GVA – Institut Valencià de la Joventut: 20.000 € (Impacte moviment associatiu)
Mancomunitat Horta Sud: 22.000 € (Serà Horta Sud 2030)
GVA – LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació: 28.728,00 € (Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades – AVALEM JOVES)


Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2022

Ajuntament d’Aldaia: 5.250 € (Escola d’Associacions Aldaia 2022)
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 € (Escola d’Associacions Alfafar 2022)
Ajuntament de Mislata: 3.500 € (Escola d’Associacions Mislata 2022)Ajuntament de Paiporta: 4.000 € (Escola d’Associacions Paiporta 2022)Ajuntament de Picanya: 1.000 € (Escola d’Associacions Picanya 2022)Ajuntament de Quart de Poblet: 6.000 € (Escola d’Associacions Quart de Poblet 2022)Ajuntament de Sedaví: 2.000 € (Escola d’Associacions Sedaví 2022)Ajuntament de Torrent: 5.000 € (Escola d’Associacions Torrent 2022)Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud: 22.000 € (“Foment de l’associacionisme i funcionament entitat”)GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 27.000 € (“Escola d’Associacions 2022”)GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 3.552,29 € (“Escola d’Associacions 2022”)GVA- Conselleria Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball: 10.000 € (“Serà Horta Sud 2030”)
Diputació de València: 10.000 € (“Escola d’Associacions 2022”)
Institut Valencià de la Joventut: 20.000 € (“Enfortiment i promoció de l’associacionisme juvenil en la CV 2022”)
Global Challenges Local Solutions: 15.000 $ (“Serà Horta Sud 2030”)
GVA Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica:
30.000 € (“Ajudes per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 destinades a entitats sense ànim de lucre – Serà Horta Sud 2030”)

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2019

Ajuntament d’Aldaia: 5.000 €
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 €
Ajuntament de Manises: 4.000 € 
Ajuntament de Mislata: 3.500 € 
Ajuntament de Paiporta: 4.000 €
Ajuntament de Picanya: 1.000 €
Ajuntament de Picassent: 4.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet: 6.000 €
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud: 7.000 €
GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 40.000 €
GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 5.000 €
Diputació de València – Servei de Transparència i Bon Govern: 6.000 € 

Ingressos i Despeses 2022

Total Ingressos 310.593,00 €

Total Despeses 310.593,00 €

Ingressos i Despeses 2021

Total Ingressos 295.770,80 €

Total Despeses 295.770,80 €

Ingressos i Despeses 2020

Total Ingressos 268.085,90 €

Total Despeses 268.085,90 €

Ingressos i Despeses 2019

Total Ingressos 261.768 €

ingressos-fundacio-horta-sud-2019

Total Despeses 261.768 €

despeses-fundacio-horta-sud-2019

Ingressos i Despeses 2018

Total Ingressos 241.492 €

Total Despeses 241.492 €