Transparència

La Fundació Horta Sud integra activament la transparència en el seu quefer quotidià. Quan facilitem la comunicació i l’obtenció de la informació, la transparència millora i potencia la participació.

Política de transparència

La Fundació Horta Sud, en compliment de la Llei 2/2015 de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 19/2013 de Transparència, i d’acord a la seua voluntat d’enfortiment del teixit associatiu, transparència i compliment de la legalitat, fa pública en aquesta web la informació relativa a la seua activitat.

En la presentació de La Fundació podeu trobar més informació sobre nosaltres.

Qui som, que fem, perqué ho fem, com ho fem / Història / Equip tècnic / Col·laboracions / Transparència /
Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March

Pla d’Actuació

Els Plans d’Actuació anuals són un element clau i imprescindible per a poder fer previsions sobre quines accions es duran a terme en el transcurs de l’any, així com els recursos que seran necessaris per a poder-les executar de forma correcta.

Aquests plans, doncs, defineixen els objectius i les activitats previstes per al següent exercici. La seua elaboració per part del Patronat i l’aprovació per part del Protectorat en els darrers tres mesos de l’any és és obligatòria legalment, d’acord amb l’article 25 de la Llei 50/2002, de Fundacions.

Balanç, pèrdues i guanys i comptes anuals

El balanç de situació permet visualitzar de forma clara tot l’actiu i el patrimoni net i passiu d’una entitat, mentre que a través del balanç de pèrdues i guanys es poden veure de forma detallada les operacions continuades i les operacions interrumpudes. D’aquesta forma, aquests dos balanços permeten veure de forma clara l’acció de l’entitat.

Convenis i subvencions

A la Fundació Horta Sud dissenyem polítiques d’educació en la participació i donem eines per a l’empoderament associatiu. Treballem amb els equips tècnics dels diferents municipis de forma coordinada per a compartir informació, metodologies de treball, programes i coneixements.

La Fundació Horta Sud col·labora en xarxa per a crear sinergies, compartir experiències i ampliar coneixements amb els Ajuntaments. A continuació podeu consultar els convenis signats i les subvencions públiques rebudes en els últims anys destinades al enfortiment del teixit associatiu. Aquesta informació s’actualitza periòdicament.

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2022

Ajuntament d’Aldaia: 5.250 € (Escola d’Associacions Aldaia 2022)
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 € (Escola d’Associacions Alfafar 2022)
Ajuntament de Mislata: 3.500 € (Escola d’Associacions Mislata 2022)Ajuntament de Paiporta: 4.000 € (Escola d’Associacions Paiporta 2022)Ajuntament de Picanya: 1.000 € (Escola d’Associacions Picanya 2022)Ajuntament de Quart de Poblet: 6.000 € (Escola d’Associacions Quart de Poblet 2022)Ajuntament de Sedaví: 2.000 € (Escola d’Associacions Sedaví 2022)Ajuntament de Torrent: 5.000 € (Escola d’Associacions Torrent 2022)Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud: 22.000 € (“Foment de l’associacionisme i funcionament entitat”)GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 27.000 € (“Escola d’Associacions 2022”)GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 3.552,29 € (“Escola d’Associacions 2022”)GVA- Conselleria Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball: 10.000 € (“Serà Horta Sud 2030”)
Diputació de València: 10.000 € (“Escola d’Associacions 2022”)
Institut Valencià de la Joventut: 20.000 € (“Enfortiment i promoció de l’associacionisme juvenil en la CV 2022”)
Global Challenges Local Solutions: 15.000 $ (“Serà Horta Sud 2030”)

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2019

Ajuntament d’Aldaia: 5.000 €
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 €
Ajuntament de Manises: 4.000 € 
Ajuntament de Mislata: 3.500 € 
Ajuntament de Paiporta: 4.000 €
Ajuntament de Picanya: 1.000 €
Ajuntament de Picassent: 4.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet: 6.000 €
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud: 7.000 €
GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 40.000 €
GVA- Conselleria Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: 5.000 €
Diputació de València – Servei de Transparència i Bon Govern: 6.000 € 

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2017

Ajuntament d’Aldaia: 5.000 €
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 €
Ajuntament de Catarroja: 10.000 €
Ajuntament de Manises: 3.000 €
Ajuntament de Mislata: 3.500 €
Ajuntament de Paiporta: 4.000 €
Ajuntament de Picassent: 4.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet: 3.000 €
Ajuntament de Torrent: 5.000 €
Manc. Intermunicipal L’Horta Sud: 7.000 €
Direcció General de Transparència i Participació GVA: 6.000 €
Conselleria de Cultura GVA: 2.615,17 €
Diputació de València: 6.000 €

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2018

Ajuntament d’Aldaia: 5.000 € 
Ajuntament d’Alfafar: 10.000 €
Ajuntament de Manises: 3.000 €
Ajuntament de Mislata: 3.500 €
Ajuntament de Paiporta: 4.000 €
Ajuntament de Picanya: 1.000 €
Ajuntament de Picassent: 4.000 €
Ajuntament de Quart de Poblet: 3.000 €
Ajuntament de Torrent: 5.000 €
Manc. Intermunicipal L’Horta Sud: 7.000 €
Diputació de València: 6.000 €
Conselleria de Transparència: 96.000 €
Conselleria de Cultura GVA: 957,50 €

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2016

Ajuntament d’Alaquàs: 3.000 € 
Ajuntament d’Aldaia: 4.000 € 
Ajuntament d’Alfafar: 4.000 €
Ajuntament de Catarroja: 3.000 €
Ajuntament de Manises: 3.000 €
Ajuntament de Mislata: 3.500 €
Ajuntament de Picassent: 2.500 €
Ajuntament de Quart de Poblet: 3.000 €
Manc. Intermunicipal L’Horta Sud: 5.000 €
Conselleria de Transparència: 6.000 €
Conselleria d’Educació: 4.179,24 €
Institut de la Joventut: 31.898,88 €

Ingressos i Despeses 2021

Total Ingresos 295.770,80 €

Total Despeses 295.770,80 €

Ingressos i Despeses 2020

Total Ingresos 268.085,90 €

Total Despeses 268.085,90 €

Ingressos i Despeses 2019

Total Ingresos 261.768 €

ingressos-fundacio-horta-sud-2019

Total Despeses 261.768 €

despeses-fundacio-horta-sud-2019

Ingressos i Despeses 2018

Total Ingresos 241.492 €

Total Despeses 241.492 €

Ingressos i Despeses 2017

Total Ingresos 241.492 €

2017-ingresos

Total Despeses 241.492 €

2017-despeses

Ingressos i Despeses 2016

Total Ingresos 215.402,28 €

2016 Ingresos

Total Despeses 215.402,28 €

2016 Despeses