El Museu Comarcal de l’Horta Sud

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March és un centre de conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la comarca de l’Horta Sud.

Història

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March naix per iniciativa de la Fundació Horta Sud dins dels seus programes d’actuació amb la finalitat de donar a conèixer la cultura tradicional de la comarca que durant segles ha constituït, sense cap dubte, el senyal d’identitat que ha atorgat una personalitat pròpia a aquest territori.

Les instal·lacions van ser inaugurades i obertes al públic el 28 de juny de 2000. En juny de 2003 s’inaugura una primera ampliació dins el mateix recinte del museu, la qual cosa permet disposar d’una sala d’exposicions temporals totalment separada de l’exposició permanent i que no interfereix en el seu discurs expositiu. Açò permet ampliar l’oferta del museu amb noves activitats didàctiques i lúdiques.

El museu es troba instal·lat en ca l’Estudiant de Boqueta, una antiga casa de llauradors construïda durant la primera dècada del segle XX.

Objectius

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March és un centre de conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la comarca, implicat en la dinamització social i cultural del seu territori, en base a aquells elements que històricament han definit la personalitat de l’Horta Sud i constitueixen els seus senyals d’identitat.

La visita a l’exposició permanent ens permet conèixer les formes de vida d’una família de la comarca que com era freqüent dins el context de la societat preindustrial, en la majoria dels casos obtenien els seus recursos del treball de la terra.

Espais visitables del museu

Dins la casa de llauradors la residència i el treball quotidià de les persones apareixen íntimament lligats, motiu pel qual aquests edificis ens mostren una tipologia pròpia que respon d’una manera racional a les necessitats plantejades.

Podem trobar tres àrees clarament diferenciades: l’habitatge, situat en les dos crugies recaients a la façana principal on es desenrotlla la vida domèstica, la part relacionada amb el treball del camp, situada al voltant del corral, i la tercera dedicada a l’emmagatzematge dels productes agrícoles, situada en la planta superior de l’edifici.

Les col·leccions del museu s’han configurat mitjançant l’aportació desinteressada dels veïns de la comarca.

Patrimoni comarcal

L’Horta Sud ha estat històricament un territori molt dinàmic, per la qual cosa ha produït una gran diversitat de béns patrimonials que es conserven al seu entorn. Potser aquesta proximitat els reste la importància que mereixen, moltes vegades pel desconeixement dels seus valors culturals. Per tant, el seu coneixement és fonamental per a poder aconseguir la seua revalorització per part de la societat, i d’aquesta manera garantir la seua conservació per a les generacions futures.

Informació i contacte

Seu: Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March
Adreça: Virgen de l’Olivar, 30
Codi Postal: 46900
Població: Torrent (València)
Web: www.museuhortasud.com
A. Electrònica: museu@museuhortasud.com
Telèfon de contacte: 961 588 221