Convocatòries per a associacions

Una selecció de les principals subvencions, ajudes i premis per a associacions i entitats sense ànim de lucre.

convocatories-subvencions-ajudes-premis-associacions

Subvencions, ajudes i premis

Per al teixit associatiu

En aquesta secció fem una recopilació de les principals convocatòries d’àmbit nacional, autonòmic i comarcal que poden resultar d’interés per a les associacions de la Comunitat Valenciana. Les convocatòries s’organitzen per ordre cronològic, segons el mes de publicació, així com pels temes principals de cada convocatòria: igualtat, educació, participació ciutadana, esport, etc.

Per a conéixer més detalls sobre els terminis de presentació, execució i justificació de cada convocatòria, vos recomanem que consulteu la informació proporcionada per les entitats convocants.

Útil pràctic per a associacions. Projecte ‘Escola de transformació social’.

SUBVENCIONS, AJUDES I PREMIS 2020

JULIOL 2020

ESPORT | La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca subvencions destinades a les federacions esportives per a l’adquisició de material immobilitzat per a l’any 2020. Termini: 10 dies hàbils des del 01/07/2020
> Bases de la convocatòria.

JUNY 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA | La Diputació de València convoca subvencions destinades a les associacions de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública. Termini: 10 de juliol de 2020.
> Bases de la convocatòria.


TURISME | La Diputació de València convoca subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques. Termini:  3 de juliol de 2020.
> Bases de la convocatòria.


IGUALTAT | La Diputació de València convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a desenvolupar activitats que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o contra la violència de gènere. Termini: 25 dies naturals des del 19/06/2020.
> Bases de la convocatòria.


EDUCACIÓ I DRETS HUMANS | La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana convoca subvencions per a ONGD per al finançament de projectes i activitats d’educació per a la ciutadania global, així com els dirigits a la divulgació, promoció i defensa dels Drets Humans, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Termini: 1 mes a comptar des del 17/06/2020.
> Bases de la convocatòria.


AMPAs | La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana convoca subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares de l’alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnat (AMPA) de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu a la Comunitat Valenciana. Termini: 13 de juliol de 2020.
> Bases de la convocatòria. 


CONFEDERACIONS I FEDERACIONS D’AMPAs | La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana convoca subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares de l’alumnat, realitzades per les confederacions i federacions d’associacions de mares i pares d’alumnes i alumnes de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu a la Comunitat Valenciana. Termini: 13 de juliol de 2020.
> Bases de la convocatòria.


FOMENT DEL VALENCIÀ | La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana convoca Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. Termini: 11 de juliol de 2020.
> Bases de la convocatòria.


MEMÒRIA HISTÒRICA | La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana convoca subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, durant l’exercici 2020, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Termini: 27 de juliol de 2020.
> Bases de la convocatòria.


VOLUNTARIAT | La Direcció de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències convoca subvencions per a l’exercici 2020 destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances de voluntaris i voluntàries que pertanyen a les agrupacions locals de voluntaris i voluntàries de protecció civil, associacions o entitats col·laboradores en aquesta matèria. Termini: 2 mesos a comptar des del 30/06/2020.
> Bases de la convocatòria.

Si vols rebre l’última informació sobre subvencions, ajudes i premis per a associacions, subscriu-te ara al nostre butlletí!