Teixidores: Dones al moviment associatiu

La campanya ‘Teixidores’ vol visibilitzar i fer valdre allò que aporten les dones al moviment associatiu, implicar a les associacions en la lluita contra la desigualtat de gènere i la violència i promoure un model de relacions igualitàries

teixidores-dones-moviment-associatiu

Objectiu de la campanya

El projecte ‘Teixidores: dones al moviment associatiu’ té per objectiu visibilitzar i fer valdre allò que aporten les dones al moviment associatiu, promovent un model de relacions alternatiu al patriarcat, i el que el moviment associatiu aporta a les persones. Així mateix, implicar a les associacions com a elements fonamentals en la lluita contra les desigualtats de gènere i la violència cap a les dones, enfortir el co-apoderament del moviment associatiu femení i promoure la creació i el treball en xarxa.

Per fer-ho, la campanya ‘Teixidores’, sobre el paper de la dona al moviment associatiu, consta d’ un estudi d’avaluació de l’impacte amb perspectiva de gènere i un grup de discussió en línia per reflexionar sobre el que aporten les dones al moviment associatiu i a la societat, la seua implicació, el compromís i la participació en la millora de la societat i la consecució dels drets fonamentals. La tercera acció consisteix en la realització d’un vídeo promocional de l’associacionisme de dones on es recullen les conclusions de la campanya.

Dona i moviment associatiu

Després de la realització d’un grup de discussió amb dones de diferents generacions actives al moviment associatiu, es van extreure les següents conclusions principals:

  • Les associacions de dones són punts de trobada i espais de desenvolupament identitari.
  • Les associacions són instruments de relació social.
  • Les associacions són una eina eficaç per a conscienciar, educar, mobilitzar i organitzar a les persones al voltant de valors.
  • Les associacions possibiliten el suport mutu entre les dones, faciliten la interacció i la vivència d’experiències empoderadores.

La realitat associativa en perspectiva de gènere

Les dones són la meitat de la població, i també la meitat del moviment associatiu. Així i tot, segueix sent necessari, com en la resta d’espais, fer les nostres associacions més paritàries i, sobretot, educar en la igualtat dins de les associacions, en les actituds, repartiment de responsabilitats, respecte, etc.

Les dades de l’estudi de l’avaluació de l’impacte amb perspectiva de gènere, amb una mitjana de 249 associacions anuals enquestades, ha constatat com dones i homes es reparteixen equitativament els càrrecs a les juntes directives, però que les dones s’associen lleugerament més (52% dones – 48% homes) i, sobretot, assumeixen més tasques de voluntariat – gairebé 6 de cada 10 tasques de voluntariat són assumides per dones. Pel que fa a persones contractades, bé a jornada parcial o bé a jornada completa, la relació per gènere és similar als valors de l’associacionisme, permetent concloure que el moviment associatiu és majoritàriament paritari en càrrecs directius i equips tècnics, però són principalment les dones qui assumeix majoritàriament les tasques de voluntariat.

 

Vídeo del projecte

“Gracias al feminismo sigo teniendo espíritu de lucha, porque me empuja a seguir haciendo cosas por defender los derechos de la mujer. Gracias a esa lucha podemos cambiar el mundo, y no solamente para las mujeres, sino para todos y todas. Esa es la historia del feminismo”

“L’associació és l’espai on s’empoderem. És l’espai on practiquem participació. És l’espill de les altres. I és així com es va teixint el feminisme”

Presentació de la campanya a València

Vídeo de llançament de la campanya, ‘Gràcies’

Reivindiquem l’impacte de les dones en el teixit associatiu

Agraïm el paper fonamental de les associacions en la millora de la nostra societat a força d’esforç, il·lusió i compromís.

‘Teixidores’: una campanya basada en l’estudi quantitatiu i qualitatiu de l’impacte associatiu

Gràcies a la Plataforma d’Avaluació de l’Impacte de la Fundació Horta Sud, és possible visibilitzar, agrair i reconéixer l’aportació social i econòmica que les associacions realitzen a la societat, amb dades objectives. I és possible fer-ho també en clau de gènere, anàlisi imprescindible per poder transformar la realitat i avançar en la igualtat de gènere. La campanya agraeix a totes les persones que treballen dia a dia darrere una associació de forma desinteressada i que amb el seu treball contribueixen a transformar les relacions en favor de l’igualtat, lluitant contra el patriarcat i les relacions de poder actualment hegemòniques.

Igualment, les tècniques qualitatives, adoptades aquí mitjançant un grup de discussió, són imprescindibles per realitzar un estudi integral i contribuir de forma efectiva a la igualtat real entre homes i dones.

La sisena campanya de comunicació de la Fundació Horta Sud

Després de ‘Somos Súper i ‘Històries de Superació’ i ‘Anònimes, Camins pel Canvi’, ‘Les Associacions, el Cor del nostre Poble’ i ‘#AraMésQueMai’‘Teixidores: Dones al moviment associatiu’ és la sisena campanya de la Fundació Horta Sud, realitzada amb el suport de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la GVA.

La Fundació Horta Sud porta més de 48 anys treballant amb la societat civil per tal d’estimular i enfortir el teixit social, propiciant un procés de transformació social, sotmès a valors i criteris que emanen de la pròpia societat. Volem contribuir a la reconstrucció d’un moviment associatiu compromés amb la millora de la societat i que contribuïsca amb el progrés de la humanitat. Per això, destaquem el paper insubstituïble de les associacions.

Teaser de ‘Teixidores: dones al moviment associatiu’