Passos per a la creació i gestió d’una associació

Amb aquest útil pràctic trobareu la informació principal per a crear una associació i gestionar-la

escola-associacions

Creació i gestió d’associacions

Una associació és una agrupació de persones constituïda per a realitzar una activitat o aconseguir un mateix fi d’una forma estable, organitzades democràticament i sense ànim de lucre. Per a crear una associació calen com a mínim tres persones físiques o jurídiques i, encara que no és imprescindible, és convenient que s’inscriga a la nova associació en el registre d’associacions, així com en el cens d’altres conselleries i en el registre municipal d’associacions. També és important sol·licitar un CIF a la Delegació d’Hisenda.

En la gestió d’una associació, cal tenir en consideració les obligacions documentals, fiscals, comptables, de transparència i de protecció de dades que es contrauen pel fet d’esdevenir associació. Igualment, les associacions tenen l’obligació de relacionar-se amb l’administració pública per via telemàtica i, totes aquelles que compten amb un local propi o amb voluntariat, han de contractar una assegurança de responsabilitat civil o d’accidents.

INFOGRAFIA – CREACIÓ I GESTIÓ D’ASSOCIACIONS