Quaderns Pràctics

per a Associacions

A la comarca existeix una gran varietat d’associacions de diferents grandàries i modalitats. A vegades, les associacions més menudes es troben amb problemes d’estructuració i organització en la mateixa localitat.

Moltes d’estes associacions no s’articulen a través de xarxes i, per tant, no poden afrontar totes les obligacions que marca la llei. Per passar de l’associacionisme informal a l’associacionisme professional és recomanable sindicar-se a estructures ja creades i aprofitar el seu marc jurídic.

Solament treballant d’una manera coordinada és possible generar un teixit associatiu dinàmic, àgil i eficient. Els Quaderns Pràctics mostren, amb exemples pràctics i històries reals, de quina manera l’associacionisme pot provocar un canvi social.

Tots els exemplars dels Quaderns Pràctics per a Associacions

Quadernos Prácticos 1

Castellà — 5ª edició 2018

Manual básico de procedimientos para la constitución y gestión de asociaciones

Quadernos Prácticos 2

Castellà — 4ª edició 2010

Manual básico sobre el Impuesto de Sociedades

Quaderns Pràctics 1

Valencià — 5ª edició 2018

Manual bàsic de procediments per a la constitució i gestió d’associacions

Quaderns Pràctics 2

Valencià — 4ª edició 2010

Manual bàsic sobre l’impost de societats