Quaderns Pràctics

per a Associacions

A la comarca existeix una gran varietat d’associacions de diferents grandàries i modalitats. A vegades, les associacions més menudes es troben amb problemes d’estructuració i organització en la mateixa localitat.

Moltes d’estes associacions no s’articulen a través de xarxes i, per tant, no poden afrontar totes les obligacions que marca la llei. Per passar de l’associacionisme informal a l’associacionisme professional és recomanable sindicar-se a estructures ja creades i aprofitar el seu marc jurídic.

Solament treballant d’una manera coordinada és possible generar un teixit associatiu dinàmic, àgil i eficient. Els Quaderns Pràctics mostren, amb exemples pràctics i històries reals, de quina manera l’associacionisme pot provocar un canvi social.

Tots els exemplars dels Quaderns Pràctics per a Associacions

quadern-practic-igualtat-qp7

Valencià — 1ª edició 2022

Guia per a millorar la igualtat en la nostra entitat

Guia per a millorar la transparència (Quadern pràctic) - Fundació Horta Sud

Valencià — 1ª edició 2019

Guia per a millorar la transparència

Guía para mejorar la transparencia (Cuaderno práctico) - Fundació Horta Sud

Castellà — 1ª edició 2019

Guía para mejorar la transparencia

Guia per a la dissolució d'una associació - Fundació Horta Sud

Valencià — 1ª edició 2019

Guia per a la dissolució d’una associació

Guía para la disolución de una asociación - Fundació Horta Sud

Castellà — 1ª edició 2019

Guía para la disolución de una asociación

Quaderns Pràctics 1

Valencià — 5ª edició 2020

Manual bàsic de procediments per a la constitució i gestió d’associacions

Quadernos Prácticos 1

Castellà — 5ª edició 2020

Manual básico de procedimientos para la constitución y gestión de asociaciones

QP Manual bàsic sobre l’Impost de Societats - 5ª Edició 2020

Valencià — 5ª edició 2020

Manual bàsic sobre l’Impost de Societats

QP Manual básico sobre el Impuesto de Sociedades - 5ª Edición 2020

Castellà — 5ª edició 2020

Manual básico sobre el Impuesto de Sociedades

Biblioteca de recursos per a l’enfortiment del moviment associatiu

Aquesta col·lecció forma part del projecte ‘Biblioteca de recursos per a l’enfortiment del moviment associatiu’, el qual ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de València a través de la subvenció destinada a entitats ciutadanes per al foment de la transparència i la participació ciutadana 2019.

Diputació de València