Transició energètica

És necessària una transició energètica basada en les energies renovables. Des de les associacions podem potenciar la descentralització de la producció, l’eficiència i una reducció en el consum energètic.

Transició energètica

Un model energètic més social i participatiu

Una transició energètica en mans de la gent

Com no podem accelerar el ritme natural de reparació de la terra, no ens queda una altra opció que frenar la velocitat a la qual causem els danys. Els nostres hàbits de consum i desenvolupament no són sostenibles, d’ací la necessitat d’avançar cap a un nou model energètic. Un model net, respectuós amb el medi ambient i sostenible. A més ha de ser una transició energètica que pose l’energia en mans de les persones. Un bé tan bàsic no pot quedar a l’arbitri d’un reduït nombre de companyies energètiques.

L’escalfament global imposa actuacions urgents en tots aquests sectors i implica, per tant, a tota la ciutadania.

Transició energètica - Propostes pel canvi

Associacionisme i Transició energètica

La defensa dels béns comuns exigeix el respecte dels drets humans i de la natura. Una existència harmoniosa amb el nostre entorn implica una manera diferent d’utilitzar els recursos naturals, la qual cosa pressuposa una transició energètica justa i respectuosa. Aquest canvi de model requereix la intervenció de tota la societat.

Amb l’objectiu de facilitar que el teixit associatiu també s’unisca a la revolució energètica, a continuació arrepleguem un conjunt de recomanacions i mesures pràctiques. Cada persona pot exercir un paper protagonista en aquesta revolució energètica. Encara més si unim esforços i fem que el món associatiu es convertisca en un actor privilegiat en favor d’aquesta transició. Fem que les nostres associacions siguen autèntiques palanques a favor del canvi!

Què pot fer la teua associació?

Realitzar un diagnòstic energètic

Un diagnòstic energètic és un estudi global que posa en relleu els aspectes en els quals hi ha marge de millora en termes energètics, analitzant per exemple el consum de llum, gas, aigua, vapor, aire comprimit, etc. Del diagnòstic energètic s’extrauen les mesures d’estalvi energètic més pertinents per a cada cas, incidint tant en els beneficis econòmics com a mediambientals.

Amb un diagnòstic energètic aconseguim:

  • Conéixer en profunditat la instal·lació energètica.
  • Disminuir els costos fixos.
  • Aprofundir en les solucions tècniques per a millorar l’eficiència.
  • Complir amb el RD 26/2016 d’eficiència energètica.

El més recomanable és contactar a un equip especialitzat en la realització d’aquest tipus d’estudis. En el cas de la Comunitat Valenciana vos recomanem els cursos organitzats per la cooperativa aeioLuz.

Instal·lar energies renovables

Si bé és cert que la naturalesa d’algunes organitzacions els impedeix plantejar-se la instal·lació d’energies renovables, en el cas de les entitats de major envergadura és una opció 100% viable. En el cas de les associacions que mobilitzen a un gran nombre de persones i que compten amb seus de gran grandària, per exemple les associacions esportives, els casals fallers o les cooperatives, la possibilitat d’instal·lar renovables en les teulades és una alternativa molt recomanable. Aquestes instal·lacions han d’estar adequadament mantingudes i monitorades, amb l’objectiu de controlar en temps real els estalvis aconseguits, tant en termes econòmics com d’emissions de CO2.

Companyies i cooperatives de producció i consum d’energies renovables

Des de les associacions també podem promoure la transició energètica si treballem amb cooperatives i empreses que garantisquen la producció i el subministrament d’energia procedent de fonts renovables.

Tallers sobre estalvi i eficiència energètica

Cada any augmenta el nombre de xarrades formatives sobre hàbits d’estalvi, eficiència energètica i foment de les energies renovables. En definitiva, una nova cultura energètica que possibilite el canvi i que incumbisca a tots els actors: les famílies, les associacions, el sector públic, el teixit empresarial, etc. Aquests cicles formatius es realitzen de manera periòdica en els nostres barris, estigueu atents a l’agenda d’activitats del vostre poble!

Les subvencions

Les Administracions Públiques també poden concedir subvencions per a promoure les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica. Vos animem a consultar les subvencions existents en la vostra comunitat autònoma en l’Annex IV de la ‘Guía para el fomento del autoconsumo renovable desde el ámbito municipal’, un document elaborat per Ecooo, una empresa de no lucre centrada en tot tipus de projectes que activen a la ciutadania a favor d’un nou model energètic, net i sostenible.

Aprofitar les bonificacions existents

La Llei Reguladora d’Hisendes Locals estableix una sèrie de bonificacions potestatives en relació amb la instal·lació d’energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica, millores en mobilitat o la implantació del cotxe elèctric o de vehicles menys contaminants. Cal tenir present que, en tractar-se de bonificacions potestatives, és potestat de cada Govern municipal aplicar-les o no.

Obres i reformes

En el cas que la seu de la vostra associació exigisca algun tipus de reforma, no oblideu que moltes intervencions tenen un impacte molt important en termes energètics. Un exemple car és l’aïllament tèrmic que s’aconsegueix en millorar l’estructura de les façanes o mitgeres. Una altra intervenció en aquesta línia és la substitució de finestres. I en el cas que hàgeu de canviar algun electrodomèstic, us aconsellem optar per aquells que tinguen una millor qualificació energètica.

Canvi d’hàbits

La revolució energètica solament tindrà lloc si actuem sobre nosaltres mateixos. Les propostes tècniques que acabem de presentar no serviran de res si no som capaces de modificar els nostres patrons energètics. Accions com ajustar la temperatura de la calefacció, apagar les llums quan no les necessitem, o bé no deixar els electrodomèstics en stand by, són xicotets gestos que van en la bona direcció. Hi ha un munt d’hàbits diaris que podem canviar!

COP21

195 països van acordar a la Conferència de París en 2015 mantenir l’escalfament global per sota de 2°C

CO2

Les energies renovables poden eliminar completament les emissions de diòxid de carboni (CO2)

 

2030

L’Agenda 2030 alerta que potser siguem l’última generació que “tinga possibilitats de salvar el planeta”

Les claus de la revolució energètica

Per a conciliar a la humanitat amb la natura

CONSCIENCIACIÓ | Són necessàries campanyes de comunicació i sensibilització. ENERGIA DISTRIBUÏDA | Enfront de la producció energètica en grans instal·lacions centralitzades, per què no apostar per centres distribuïts? SOBIRANIA ENERGÈTICA | Un bé bàsic com l’energia ha d’estar en mans de la ciutadania; la pobresa energètica no és permissible. PARTICIPACIÓ CIUTADANA | El canvi de model energètic requereix la participació de tota la societat. ENERGIES RENOVABLES | L’energia verda ha de desbancar als combustibles fòssils i nuclears.

Les associacions són un actor clau de la transició energètica, acceleren el canvi cultural i generen resiliència.

Revolució energètica