Localització i identificació de subvencions per a associacions

Claus per a buscar ajudes i subvenciones per a la vostra associació

util-practic-localitzacio-subvencions

Localització i identificació de subvencions per a associacions 

Les associacions mobilitzen recursos, entre ells, ajudes i subvencions d’entitats i administracions públiques, per aquesta raó és essencial saber com localitzar-les i identificar-les. És molt important tindre eines que ens faciliten aquesta tasca, com estar subscrites als butlletins oficials i crear alertes amb paraules clau. 

INFOGRAFIA – LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D’AJUDES PER A ASSOCIACIONS