Deduccions fiscals per donatius

Novetats que introdueix la reforma de la Llei de Mecenatge (Llei 46/2002)

util-practic-localitzacio-subvencions

Deduccions fiscals per donatius

A partir de l’1 de gener de 2024 s’estimulen les donacions a fundacions, ONG i associacions declarades d’utilitat pública, incrementant els percentatges de deducció fiscal fins a un 80% de deducció en donacions de fins a 250 € realitzades per persones físiques i de fins a un 50% per a persones jurídiques.

INFOGRAFIA – DEDUCCIONS FISCALS PER DONATIUS