Modificació d’estatuts i assemblees telemàtiques

Una vegada finalitzada l’excepcionalitat per la pandèmia, a partir de 2022 només podreu celebrar assemblees i reunions telemàtiques si ho teniu contemplat en estatuts. Vos indiquem com fer-ho.

telematiques

Modificació d’estatuts i assemblees telemàtiques

A partir de 2022 només podreu celebrar assemblees i reunions telemàtiques si en els estatuts de la vostra entitat teniu reconeguda aquesta possibilitat. També caldria actualitzar, si no ho heu fet ja, els mitjans de convocatòria d’assemblees i reunions, adequant-los a la realitat de l’associació, i sempre garantint que arriba a totes les persones associades. A més, es recomana que es deixen obertes altres possibles fórmules telemàtiques, més enllà del correu electrònic. Per això, si teniu previst realitzar una modificació estatutària, valoreu incloure la possibilitat de realitzar convocatòries i reunions telemàtiques, d’acord amb allò que estableix l’article 7 de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

INFOGRAFIA – MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I ASSEMBLEES TELEMÀTIQUES