Assemblees i juntes directives telemàtiques

Fins al 31 de desembre de 2020, d’acord amb el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, les associacions, entitats, fundacions, etc. podran celebrar de forma telemàtica les sessions dels seus òrgans de govern, encara que els seus estatuts no ho comtemplin

Assemblees i juntes directives telemàtiques

Excepcionalment, durant el 2021, les sessions dels òrgans de govern d’associacions, entitats, fundacions, etc. es podran realitzar de forma telemàtica, d’acord amb el que estableix el Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària

telemàtiques2

Mesures derivades de la COVID en òrgans de govern

Quines alternatives s’habiliten?

El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 habilitava a les associacions, entitats, fundacions, etc. a realitzar les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica durant l’any 2020. A finals d’any, amb el Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, es va ampliar aquesta habilitació per a l’any 2021.

Concretament, la legislació mencionada estableix la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica fins al 31 de desembre de 2021, tant si els estatuts contemplen les sessions telemàtiques com si no. L’únic requeriment imprescindible per poder-les celebrar d’aquesta forma és que tots els membres de l’òrgan disposen dels mitjans necessaris i que la persona que ocupe el càrrec de la secretaria de l’òrgan en reconega la seua identitat. Quan es duguen a terme les sessions de forma telemàtica es consideraran celebrades en el domicili de l’entitat.

Així mateix, es permet l’adopció de decisions o bé mitjançant votació en la mateixa sessió o bé per escrit i sense sessió, és a dir, per canals com ara el correu electrònic.

Finalment, es permet prorrogar dos mesos des del final del termini per a formular els comptes anuals per a celebrar la junta general ordinària que haja de dur a terme aquesta aprovació.

telemàtiques2

Mesures derivades de la COVID en òrgans de govern

Quines alternatives s’habiliten?

El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 habilita a les associacions, entitats, fundacions, etc. a realitzar les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica.

Concretament, la legislació mencionada estableix la possibilitat de celebrar les sessions dels òrgans de govern de forma telemàtica fins al 31 de desembre de 2020, tant si els estatuts contemplen les sessions telemàtiques com si no. L’únic requeriment imprescindible per poder-les celebrar d’aquesta forma és que tots els membres de l’òrgan disposen dels mitjans necessaris i que la persona que ocupe el càrrec de la secretaria de l’òrgan en reconega la seua identitat. Quan es duguen a terme les sessions de forma telemàtica es consideraran celebrades en el domicili de l’entitat.

Així mateix, es permet l’adopció de decisions o bé mitjançant votació en la mateixa sessió o bé per escrit i sense sessió, és a dir, per canals com ara el correu electrònic.

Finalment, es permet prorrogar dos mesos des del final del termini per a formular els comptes anuals per a celebrar la junta general ordinària que haja de dur a terme aquesta aprovació.

Millorem, entre tots i totes, la nostra protecció i seguretat front la COVID-19

INFOGRAFIA – Juntes telemàtiques 2021

Modificació d’estatuts i assemblees telemàtiques