Banca ètica

La banca ètica assegura un retorn social que privilegia a les iniciatives que lluiten per un futur diferent. El teixit associatiu pot jugar un paper clau si confia els seus estalvis en les entitats més solidàries.

Banca ética - Propostes pel canvi

Unes finances ètiques i solidàries

El retorn social com a objectiu prioritari

La pedra angular del sistema financer és la maximització dels beneficis. Però la mera conquesta d’aquest objectiu fa que en moltes ocasions es desatenguen els possibles impactes socials, laborals o mediambientals. És en aquest context on sorgeix un model de banca alternativa, la banca ètica. Les finances ètiques i solidàries persegueixen reinvertir els beneficis obtinguts en la mateixa societat. Un retorn social que es destina a les entitats i projectes que pretenen millorar les nostres comunitats i així poder avançar cap a un sistema més sostenible.

Cada vegada són més les associacions que confien en la banca ètica per a gestionar els seus estalvis i realitzar les seues operacions econòmiques.

Banca Ètica - Propostes pel canvi

Associacionisme i Banca ètica

No totes les entitats financeres gestionen els diners de la mateixa manera. Moguda per la maximització del benefici, la banca tradicional realitza un ampli ventall d’inversions que a voltes sostenen de manera indirecta activitats que promouen l’explotació laboral i infantil, la producció i la venda d’armes, o la destrucció d’ecosistemes.

Per la seua banda, el full de ruta de la banca ètica es basa en dos objectius: obtenir beneficis per a ser viables econòmicament i finançar aquelles iniciatives que tinguen un impacte social positiu. Per aquest motiu considerem que és el model de banca que millor s’adapta a la labor que exerceixen les associacions i les entitats sense ànim de lucre.

Què pot fer la teua associació?

L’elecció de l’entitat financera

Probablement el punt més decisiu siga l’elecció de l’entitat financera on l’associació dipositarà els seus estalvis i recursos econòmics. El recomanable és prendre aquesta decisió en el marc d’una reunió interna en la qual participen el nombre més gran de persones associades, amb l’objectiu d’estudiar què entitats presenten un sistema de valors i uns productes més ajustats al perfil de cada associació.

Sota la denominació genèrica de banca ètica trobem un nombre cada vegada major d’entitats. Des de la Fundació Horta Sud vos proposem alguns exemples de cooperatives de crèdit i bancs ètics: Caixa Popular, Coop57, Triodos Bank i Fiare Banca Ética.

Condicions favorables per a les associacions

L’aposta per la transformació social impulsada des de les finances ètiques es tradueix en un conjunt de productes i serveis financers adaptats a les necessitats del tercer sector. Des de comptes d’estalvi especials per a associacions, fins a préstecs a interés zero o en unes condicions molt favorables, el teixit associatiu té a l’abast de la mà un conjunt de recursos i facilitats que no sol oferir el sistema financer tradicional.

Entitats que coneixen el territori

Un altre dels trets distintius de la banca ètica és el seu coneixement profund del territori. Perquè el retorn social sempre reverteix en aquelles entitats i col·lectius que estan treballant sobre el terreny, les entitats financeres solidàries coneixen de primera mà les particularitats de cada municipi i les necessitats del teixit associatiu. Tot açò es tradueix en un tracte més personalitzat i proper que respon a les exigències de cada associació.

Labor social

El compromís de la banca ètica amb el canvi en positiu de les nostres societats es reflecteix en el suport i la promoció d’una gran varietat de programes i iniciatives socials. L’acompanyament del teixit associatiu, especialment en el cas de les entitats més xicotetes, és un dels pilars bàsics de la labor social de la banca ètica.

La responsabilitat social de les entitats financeres està en constant evolució, sempre caminant a l’una de les associacions i responent a les necessitats que van sorgint en el camí. Infància, esport, cultura, igualtat, participació, salut, medi ambient, solidaritat, cooperació… una infinitat de sectors en els quals la banca ètica demostra cada dia la seua responsabilitat i compromís.

Ajudes i programes de col·laboració

A més de la labor social, la banca ètica també es defineix per convocar ajudes i subvencions destinades a premiar el treball desinteressat que es fa des de la base de la societat civil. En aquesta línia destaquem les Ajudes a Projectes Interassociatius, una iniciativa impulsada per la Fundació Horta Sud en col·laboració amb Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoció.

La convocatòria d’Ajudes a Projectes Interassociatius té com a finalitat contribuir a la realització de projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu que promoguen la col·laboració entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal.

En el següent enllaç podeu trobar més informació i consultar els projectes premiats en les últimes edicions.

Microcrèdits

És un dels instruments més comuns en els països del Sud davant la impossibilitat d’accedir als sistemes financers tradicionals

Especulació

La banca ètica és contrària a la inversió especulativa, com és el cas del sector immobiliari o la venda de productes tòxics

Rendibilitat

Les entitats solidàries prioritzen aquells sectors abandonats per la banca tradicional a causa de la seua baixa rendibilitat

Una banca amb valors

Una economia més social i solidària

TRANSPARÈNCIA | Sense lletra xicoteta o clàusules incomprensibles, amb la banca ètica les regles del joc estan clares des del principi. RESPONSABILITAT SOCIAL | La labor social es tradueix en el suport i la promoció d’activitats culturals, socials, esportives o mediambientals. PROXIMITAT | Un altre dels trets distintius de les finances solidàries és el seu tracte proper i humà amb els clients. TERRITORI | La banca ètica progressa de la mà dels territoris en els quals actua, d’ací la seua aposta pels projectes i iniciatives locals.

Una gestió ètica dels diners implica anteposar els interessos de les persones i del planeta per davant del benefici.

Banca ètica - Propostes pel canvi